GİZLİLİK POLİTİKASI

Giriş

Clementoni S.p.a. olarak kullanıcılarımızın gizliliğini tamamen korumayı taahhüt ediyor, dolayısıyla bu anlamda gerekli tüm adımları atıyor ve işimizin çocuklar ve çocuk oyuncak ve oyunları çerçevesinde gerçekleştiğinin bilinciyle, kişisel bilgileri azami dikkatle ve profesyonelce işlemeye gayret ediyoruz.

Bu sebepten ötürü, yürürlükteki kanunlara uygun olarak, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliğini garanti altına alan kişisel veri işleme önlemlerini benimsedik.

Bu gizlilik politikası, kullanıcıların internet sitemiz (www.clementoni.com) aracılığıyla ziyaretçilerden edinilen kişisel bilgilerini nasıl yönettiğimizi açıklamakta ve 2016/679 AB Tüzüğü'nün (ayrıca GDPR olarak da bilinen) 13. ve 14. maddeleri uyarınca verilerin nasıl ve neden toplandığını, kullanıldığını ve işlendiğini gösterir.

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu, merkezi Recanati, Zona Industriale Fontenoce adresinde bulunan, 00092380435 vergi numaralı CLEMENTONI S.p.A.’dır. Aşağıda "Clementoni" veya "Veri Sorumlusu" olarak anılacaktır.

İşlenen veri kategorileri

İnternet sitemizde gezinmek için kayıt olmak veya kişisel bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz.

Ancak, internet sitesinin rezerve alanlarına kayıt olmak ve belli bölümlerine erişmek istediğinizde verilerinizi sağlamanız istenir.

Ayrıca, veri sahipleri, haber bültenine abone olduklarında, "Bizimle çalışın" alanında ilan edilen işler için başvuru gönderdiklerinde ve Müşteri Destek bürosuna bilgi ve yardım isteğinde bulunduklarında kişisel verilerini sağlayabilirler.

Yukarıda yazılanlardan yola çıkarak, Clementoni tarafından www.clementoni.com internet sitesinde işlenen kişisel veriler şunlardır:

 • "Bizimle Çalışın" alanı: adayların kişisel detayları ve iletişim bilgileri, fotoğraflar, başvuru sahibinin eğitimi ve kariyeri hakkındaki bilgiler, korunan kategorilerin uygulanabilirliği ve adaylar tarafından özgeçmişlerinde gönüllü olarak verilen ek bilgiler;

 • Müşteri desteği: kişisel bilgiler, iletişim bilgileri; sistem günlüğü ve destek/yardım talebinde bulunulduğunda sağlanan diğer detaylar;

 • Haber bülteni: e-posta adresi; sistem günlüğü.

Veri sunumunun meşruiyeti

Sadece en az 16 yaşında olan kullanıcıların İnternet Sitesine kayıt olmalarına, bir kayıtlı hesaba erişmelerine ve genel olarak kişisel veri sağlamalarına izin verildiği bildirilmektedir.

Kullanıcıların yanlış veya yalan bilgileri ya da üçüncü şahıslar hakkında (reşit olmayanlar dahil),verme hakları bulunmayan ve/veya sağlama veya işleme onayı vermek için açıkça yetkilendirilmedikleri bilgileri sunmaları halinde Clementoni S.p.A.'nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcılar, bu tür bir davranışın tüm sorumluluğunu üstlenirler.

Çerezler

Bu İnternet Sitesi, birtakım Çerezler kullanmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Çerez politikamız hakkındaki aşağıdaki bağlantıdan ayrıntılı metni okuyunuz: https://www.iubenda.com/privacy-policy/38036974/cookie-policy.

Veri işlemenin amacı

www.clementoni.com internet sitesinde aşağıdaki veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenir:

 • "Bizim için Çalışın" alanı: Tüm iş başvurularını yönetmek için (1. Amaç).

 • Müşteri Destek: Müşteri isteklerini yönetmek ve doğru şekilde işlenmelerini sağlamak için (2. Amaç).

 • Haber Bültenleri: e-posta yoluyla haberler, mesajlar, bilgi promosyon ve/veya reklam içeriği göndermek için (3. Amaç).

İşlemenin hukuki dayanağı

1., 2. ve 3. Amaçlar: İşleme, Kullanıcının veri sağlanırken görüntülenen çevrimiçi formu doldurmak suretiyle her bir amaç için ayrı olarak vereceği onayına dayanır (GDPR 6. madde, 1. fıkra, A bendi).

Kullanıcılar, diledikleri zaman rızalarını geri çekebilme hakkına sahiptirler, fakat bu, iptal öncesi rıza verilen işleme faaliyetinin kanuna uygunluğunu etkilemez. Kullanıcının geri çekme hakkını nasıl kullanacağı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen "Veri sahiplerinin haklarının kullanılması" bölümüne bakınız.

Yukarıda belirtilen amaçlarla verilerinizin sunulması tamamıyla isteğe bağlıdır. Veri sahibi, kişisel bilgilerini vermeyi reddederse, muvafakatini vermezse veya bir ya da birden fazla amaç için geri çekmesi halinde, ilgili hizmetleri kullanamayacaktır.

Veri sahibinin bilgilerini kısmen veya tamamen vermeyi reddetmesi halinde, bu durum sadece hizmet sunum talebinin tamamen veya kısmen yerine getirilmesini imkansız kılmakla kalmayacak, aynı zamanda sözleşmeye girmeyi veya sözleşmeye devam etmeyi de imkansız hale getirecektir.

Başka amaçlar için gerekli olmadığı sürece, kişisel bilgilerin sunumu isteğe bağlıdır.

Veri sahibi, GDPR'nin 22. maddesi uyarınca, otomatik işlemeye dayalı kararlara tabi değildir.

Veri saklama süresi

Kişisel veriler, aşağıdaki süreler boyunca saklanacaktır.

 • "Bizimle Çalışın" alanı: Adayın işe alımı için gerekli süre ve başvurunun gönderilme süresinden itibaren maksimum 2 yıl;

 • Müşteri destek: Destek dosyasının kapanışından sonra 10 yıl;

 • Haber bültenleri: Clementoni'nin hizmeti aktif tuttuğu süre boyunca veya veri sahibinin rızasını geri çekene kadar geçen süre arasında hangisi önce gerçekleşirse. Her bir mesaj, Kullanıcının, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak üyelikten çıkma hakkına sahip olduğunu bildiren bir uyarı içerecektir. Ayrıca, veri saklama süresi, 2 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında sona erecektir (kullanıcının e-posta açmaması, bir bağlantıya tıklamaması, cevap vermemesi vb.).

Bu süre geçtikten sonra, tüm veriler (kullanıcı hesabı dahil) silinecektir.

Veri ifşası

Kişisel veriler, Clementoni S.p.A. adına söz konusu verileri işleyen veri işlemcileri tarafından usulünce atanmış harici taraflara ifşa edilebilir (GDPR'nin 28. Maddesi).

Özellikle, internet sitelerimiz üzerinde işlenen veriler aşağıdakilere ifşa edilir:

 • Merkezi Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP), İtalya adresinde bulunan (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an=no&s_ck=false), Clementoni S.p.A.'ya internet sitesi yönetiminde yardımcı olan Beesoft.it it S.r.l.;

 • Merkezi Santa Maria di Sala (VE), via Caltana 116/C, İtalya adresinde bulunan (https://filoblu.com/it/privacy-policy/), Clementoni S.p.A.'ya internet sitesi yönetiminde yardımcı olan FiloBlu S.p.A.;

 • Merkezi 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, ABD adresinde bulunan, Avrupa'da ise merkezi 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, İrlanda adresinde bulunan Zendesk International Ltd tarafından temsil edilen, (https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/), internet sitesi müşteri destek altyapısını sağlayan Zendesk, Inc;

 • Merkezi Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), İtalya adresinde bulunan, internet sitelerimiz için müşteri destek bölümüne teknik destek sağlayan Overside srl;

 • Merkezi 1 North Dearborn St, 5th Floor Chicago, IL adresinde bulunan, (https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy), haber bülteni yönetimi ve gönderimi altyapısını sağlayan Active Campaign.

Ayrıca, kişisel veriler, aşağıdaki alıcı kategorilerine de ifşa edilebilir:

 • veri sorumlusuna internet sitesinin geliştirilmesi, bakımı ve yönetiminde yardımcı olan teknik uzmanlar ve yazılım evleri;

 • veri sorumlusunun iştirakleri, bağlı ortaklıkları ve ana şirketleri;

 • işlenen veriler için barındırma hizmetleri veren şirketler;

 • internet sitesi aracılığıyla müşteri destek hizmetlerini yöneten şirketler;

 • çevrimiçi mağazada satın alınan ürünlerin siparişlerini yöneten şirketler;

 • Şirketin kendi menfaatlerinin / haklarının korunması için sektör uzmanları ve/veya hukuk firmaları.

Barındırma hizmeti ile ilgili lojistik ve operasyonel amaçlarla, kişisel veriler, Avrupa Komisyonu tarafından yeterli bir karar alınan veya GDPR'nin 46. Maddesi uyarınca uygun önlemleri sağlayan AB dışındaki Ülkelere aktarılabilir.

Veri işleyicilerin ve veri işlemeden sorumlu olanların tam listesi, aşağıdaki e-posta adresine bir istek göndererek elde edilebilir: privacy@clementoni.it.

Güvenlik önlemleri

Kişisel veriler, kağıt tabanlı ve elektronik işleme tabi tutulabilir. Bu amaçla, yürürlükteki kanunlara uygun olarak bilginin gizliliği, bütünlüğü ve mevcudiyetini korumak için uygun önlemler alınacaktır.

Veri sahibinin hakları

GDPR'nin 13-21. maddeleri uyarınca ve söz konusu maddelerde belirtilen koşullar çerçevesinde, veri sahibi, aşağıdaki hakları kullanmaya yetkilidir:

 • veri işleme rızasını geri çekmek (bkz. "Veri işlemenin amaçları ve yasal dayanağı"):

 • erişim hakkı (Kullanıcı, işlemenin yapıldığına dair teyit alma, işlenen veriler hakkında bilgi alma ve işlenen verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir);

 • düzeltme hakkı (Kullanıcı, kişisel verilerinin güncellenmesini veya düzeltilmesini isteyebilir);

 • verilerin silinmesi hakkı (Kullanıcı, GDRP'nin 17. maddesinde belirtilen şart ve koşullarda kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir);

 • taşıma hakkı (Kullanıcı, GDRP'nin 20. maddesinde belirtilen şart ve koşullarda kişisel verilerini, yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makinede okunabilen formatta ve teknik olarak mümkün olduğu sürece, verilerin başka bir sorumluya kısıtlamasız aktarımını sağlama hakkına sahiptir);

 • işlemenin kısıtlanması (Kullanıcı, GDPR'nin 18. maddesi çerçevesinde belirtilen koşullarda kendi verilerinin işlenmesinin kısıtlanmasını isteyebilir). Böyle bir durumda, veriler, Veri Sorumlusu tarafından sadece veri sahibinin rızası ile saklama amacıyla değil, aynı zamanda, yasal davalarda veya kamu menfaatiyle Clementoni'nin kendi haklarının veya diğer kişilerin haklarının korunması amacıyla da işlenebilir);

 • itiraz hakkı (kişisel veriler kamu menfaati için veya Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için işlendiğinde, Kullanıcı özel durumu ile ilgili gerekçelerle işlemeye itiraz etme hakkına sahiptir. Doğrudan pazarlama amaçlı işleme durumunda, itirazda bulunmak için herhangi bir özel nedene gerek yoktur);

 • İtalya Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkı (www.garanteprivacy.it).

Veri sahibinin haklarının kullanılması

İtalya Veri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkı istisnası dışında, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için, Kullanıcı, aşağıdaki adrese yazarak Clementoni S.p.a. ile iletişim kurabilir: privacy@clementoni.it.

Veri koruma görevlisi (VKG)

Clementoni S.p.A., GDPR'nin 37. maddesi uyarınca, bir Veri Koruma Görevlisi (V.K.G.) atamıştır.

Bir veri sahibi herhangi bir istekte bulunmak veya hakkını kullanmak isterse, privacy@clementoni.it e-posta adresine yazarak veya aşağıdaki posta adresine bir istek göndererek V.K.G. ile iletişim kurabilir:

Veri Koruma Görevlisi

Clementoni S.p.A.

Zona Ind.le Fontenoce scn

62019 Recanati (MC), Italy

Gizlilik politikasında değişiklikler

Clementoni S.p.A. kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızalarını geri çekme hakkı bulunan Kullanıcıları usulünce bilgilendirmek suretiyle, diledikleri zaman işbu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Close (esc)

Haber bültenimize abone olun

Haber bültenimize abone olun ve Clementoni dünyasındaki en son gelişmeleri ilk öğrenen siz olun. 

Privacy e cookie policy

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Arama

Shopping Cart

Your cart is currently empty.
Shop now